Main page
container1
 
تکنولوژیک یا فن آوریک مسئله چیست؟/ نوشته سعید طلایی
مجموعه طنز نوجوان
تکنولوژیک یا فن آوریک مسئله چیست؟/ نوشته سعید طلایی
بخشی از کتاب: همان طور که خودتان هم می دانید انسان در زندگی به همدم و همراه نیاز دارد.نیاز به داشتن همراه باعث شد که پدیده های به نام خانواده به وجود بیاید که بعد ها نوشابه خانوداده با الگو برداری از همین پدیده اختراع شد. از آنجا که انسان نمی توانست همواره خانواده اش را به همراه خود داشته باشد و از سوی دیگر به این دلیل که خانواده در جیب جا نمی شد، بشر تصمیم به اختراع تلفن همراه گرفت.
قصه های شهر جنگی
قصه های شهر جنگی
بخشی از کتاب: خرمشهر را همه ی بچه های ایران می شناسند. شهری که در جنگ هشت ساله سمبل مقاومت و پیروزی شد؛ اما خرمشهر در این جنگ تنها نبود. شهرهای دیگر هم بودند: آبادان، سوسنگرد، بستان، سرپل ذهاب و... که باید چشم در چشم دشمن تجاوزگر می ایستادند... حکایت ما، حکایت این شهرهاست.
کامپیوتر یا رایانه مساله چیست؟ /نوشته سعید طلایی
مجموعه طنز نوجوان
کامپیوتر یا رایانه مساله چیست؟ /نوشته سعید طلایی
بی شک روزی خواهد رسید که به جای صرف زمان برای خوردن غذا، تنها لازم باشد چند دکمه را فشار دهیم...
لطفا با پوست نخورید/ حسام مقامی
مجموعه طنز ده جلدی
لطفا با پوست نخورید/ حسام مقامی
هنر توی خون ما بود. اگر مجلس و مهمونی ای داشتیم، پدرم آخر مجلس روی دبه ترشی ضرب می زد. من هم که دو سال داشتم،از ذوق جیغ می کشیدم...
 
 

ثبت نام
ورود    حوزه هنری استان تهران | Site Map
>